Au fost lansate noile linii directoare ale OMS privind calitatea aerului

Organizația Mondială Heath a publicat ghiduri actualizate privind calitatea aerului 

Majoritatea standardelor, obiectivelor și standardelor privind calitatea aerului, inclusiv cele din UE provin din recomandările OMS. 

Ultima actualizare a fost în 2005, iar actualizarea actuală ia în considerare informațiile noi.

Liniile directoare recomandate privind calitatea aerului (AQG) au și obiective intermediare, pentru a recunoaște faptul că atingerea nivelului AQG poate fi o provocare pentru multe țări.

Valorile limită actuale ale UE sunt încercuite, cu toate acestea, PM anual10 nivelul este cu 3-4 depășiri pe an, mai degrabă decât actualul 35, făcând noul nivel semnificativ mai strâns. Acolo unde nu există cerc, acesta este un nou nivel orientativ.

Raportul a vorbit și despre celelalte tipuri de PM, în special negru / carbon elementar (BC / EC), particule ultra fine (UFP) și furtuni de nisip și praf (SDS). Pentru acestea, în prezent există încă dovezi insuficiente pentru a stabili un standard, dar sunt prezentate declarații de bune practici privind reducerea nivelurilor și colectarea datelor pentru a permite o mai bună înțelegere a standardelor cu privire la acestea, dacă acestea sunt relevante.

Sursa OMS

Pentru mai multe informații cu privire la Ghidul OMS privind calitatea aerului aici, Şi se raportează în sine.

Sursa imaginii: OMS

Milano
Paris
Bruxelles
Amsterdam
Abonare buletin de știri
Abonează-te la newsletter